06
DNI
18
GODZINY
28
MINUTY
17
SEKUNDY
Szkolenie jest poświęcone bieżącym trudnościom wynikającym z trwającej pandemii COVID-19. Zostaną przedstawione aktualne badania dzieci i młodzieży w różnym wieku. Uczestnicy szkolenia otrzymają teoretyczne wyjaśnienia sytuacji, której doświadczają młodzi ludzie. Zapoznają się z nasileniem objawów przeżywanych przez uczniów oraz dowiedzą się o przyczynach tych trudności. Przedstawione będzie charakterystyka funkcjonowania uczniów na przestrzeni czasu od wiosennej do obecnie trwającej fali zachorowań.
Istotną częścią szkolenia będą zalecenia do pracy z uczniami w zakresie wzmacniania ich zasobów do radzenia sobie z kryzysem. Odbiorcy szkolenia otrzymają informacje jak pracować z klasą, a także jak prowadzić działania wzmacniające uczniów na poziomie społeczności szkolnej. Propozycje działań będą wynikać z aktualnych danych badawczych i doświadczeń w pracy ze szkołami.
  • atrakcyjna formuła prowadzenia szkolenia: wykład połączony z praktycznym warsztatem,
  • nowoczesna forma prowadzenia spotkania,
  • zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.
  • merytoryka poparta własnymi badaniami z zakresu skutków pandemii COVID-19 we funkcjonowaniu uczniów,
  • prowadzący z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych,
Dlaczego warto?
dr Wiesław Poleszak 
psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej WSEI w Lublinie; wykładowca i praktyk.

Współautor publikacji "Edukacja w czasach pandemii wirusa Covid-19" (red. J. Pyżalski) oraz autor koncepcji wsparcia uczniów po powrocie z nauki zdalnej przygotowanej dla MEiN. Ekspert w krajowych i międzynarodowych projektach z zakresu psychoprofilaktyki i wspierania dzieci i młodzieży. Autor szeregu publikacji naukowych, trener i terapeuta działający na rzecz środowisk szkolnych, społeczności lokalnych, wychowawców i specjalistów szkolnych
  • wychowawcy klasowi i nauczyciele,
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni,
  • specjaliści udzielający wsparcia dzieciom i młodzieży,
  • rodzice.
Prowadzący webinar
Dla kogo?
© 2021 Grupa EDUKACJA 3.0 Sp. z o.o.